For mange av oss er organdonasjon noe vi bare kjenner til gjennom amerikanske sykehus-serier. Slik er det ikke for Odd Arild Mygland. Vallsetingen er en av 15 nordmenn som har måttet sette livet på pause mens han venter på å få et nytt hjerte. Det høres unektelig dramatisk og ubehagelig ut, men sannheten er at må noen dø for at 51-åringen skal få leve videre.

I hele den vestlige verden er det stor mangel på organer til transplantasjon. Og selv om kjøp og salg av menneskers organer er forbudt i alle land som driver med transplantasjoner, skjer det ifølge regjeringen antakelig flere tusen illegale organtransplantasjoner i verden hvert år. Handelen går fra fattige givere i fattige land til velstående mottakere i rike land og arbeidet mot dette er en del av regjeringens handlingsplan mot menneskehandel. «Underskuddet» på organer henger sammen med at organdonasjon er mulig bare ved svært få av alle dødsfall, i Norge ved 0,5 prosent. Mange medisinske krav må være oppfylt, i tillegg til at det kun er personer som dør av hode- eller nakkeskade, etter ulykke, blodpropp eller blødning, og som behandles i respirator på et av landets 25 donorsykehus som kan bli donor.

Det blir lettere – og ventetiden for de syke kortere – om hver og en tar stilling til det å være donor. En avgjørelse om å gi bort organer må baseres på avdødes samtykke, ønske eller antatte ønske. Derfor er det viktig at alle informerer sine pårørende om hvordan man forholder seg til spørsmålet, slik at de kan svare hvis den vanskelige situasjonen oppstår. For at flere mennesker skal ta et standpunkt om organdonasjon, burde det være et obligatorisk tema for alle fastleger å ta opp ved konsultasjon. I hver pasients fastlegejournal burde det ligge informasjon om man har sagt ja eller nei til donasjon. Det er vondt å måtte reflektere over og forestille seg en situasjon der det verste skulle skje med en selv. Kanskje blir det litt lettere når vi kjenner Odd Arild Mygland, og vet at 418 nordmenn sto på venteliste for nytt organ ved årsskiftet, samt at 12 mennesker i fjor døde mens de ventet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00