Det er Kriminalomsorgen og Statsbygg som vurderer en ny utvidelse av fengselet. Hamar og Stange har allerede hatt møter om reguleringsplanen for en eventuell utvidelse.

Det er som kjent kritisk mangel på soningsplasser i Norge. Utgangspunktet for utvidelse på Ilseng er godt, i og med at hele administrasjonen til Hedmark fengsel ble samlet på Ilseng da det nye administrasjonsbygget ble åpnet i fjor. Fengselet har en svært god beliggenhet kommunikasjonsmessig. Jernbanen og E6 gjør at det er enkel transport fra hele Østlandet. Den blir enda bedre med dobbeltspor og firefelts motorveg. Dessuten er alle nødenhetene allerede samlet i Hamar. En utvidelse av Ilseng fengsel vil i enda sterkere grad bidra til at Hamar framstår som hovedsete for justissektoren her i fylket.

Det aller viktigste med 200 soningsplasser er at det bidrar til å redusere soningskøen. Belegget i mange norske fengsler er på over 99 prosent. Vi har hatt flere saker her i regionen hvor personer som pågripes for alvorlig vinningskriminalitet må settes fri, rett og slett fordi det ikke finnes ledige fengselsplasser hvor de kan sone. Det er en alvorlig situasjon. Det øker utryggheten hos innbyggerne når kriminalitet ikke fører til noen reaksjon fra samfunnet.

Men det er også en god nyhet at Hamar og Stange kommuner kan få 140 nye statlige arbeidsplasser. Det er lett å forstå at ordførerne Nils A. Røhne (Ap) og Morten Aspeli (Ap) begge er svært positive. Saken er imidlertid på ingen måte avgjort. Også Østfold er interessert i å utvide sin soningskapasitet, og har meldt seg på i kampen om de nye fengselsplassene. Det er regjeringen som skal avgjøre saken. Vi regner med at alle stortingspolitikerne på Hedmarksbenken nå kjenner sin besøkelsestid. Ikke minst representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet bør bruke den innflytelsen de har inn i regjeringen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00