kampen om samferdselsmilliardene hardner til for alvor. I går kunne Hamar Arbeiderblad fortelle at 21 kommuner rundt Oslo krever å komme foran jernbanens Intercity-utbygging. Det såkalte Citylink-initiativet har fått gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som viser at en investering på 25 milliarder kroner gir kortere reisetid og økt kapasitet på en rekke banestrekninger rundt hovedstaden. Når vi vet at Citylink-initiativet samler Gjøvikbanen, Sørlandsbanen til Kongsberg, Kongsvingerbanen mellom Jessheim og Eidsvoll og Spikkestadbanen, ser vi at dette er lokalstrekninger som frakter folk til og fra jobb i Oslo.

Med den befolkningsveksten hovedstadsområdet kan forvente de kommende årene, har Stortinget et stort press på seg for å finne løsninger raskt. En utbygging av Ytre Intercity til blant annet Lillehammer er kostnadsberegnet til 80 milliarder kroner. Det er lett å forstå at denne utbyggingen kan bli skjøvet ut av Nasjonal transportplan.

Det blir tydeligere og tydeligere at det krever sterk tro å fortsatt tenke at det er realisme i at dobbeltsporet kommer til Lillehammer. For storting og regjering haster det langt mer å bygge ut området rundt Oslo for å kjøle ned et presset boligmarked. Billigere er det også. Derfor synes vi det grenser til det naive når Hedmarks fylkesråd for samferdsel, Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) sier hun ikke godtar påstandene om større samfunnsnytte ved utbygging av lokalstrekningene rundt Oslo. Det har jo lenge vært tvil på Stortinget om samfunnsnytten av dobbeltspor forbi Hamar.

Dobbeltsporet til Hamar ligger fortsatt fast, men hvor langt vil det gå? For Hamar-regionen har det stor betydning å få dobbeltsporet i hvert fall til Brumunddal og Moelv. Stans i Åkersvika vil dessuten kunne skrinlegge Hamars ambisiøse planer for byutvikling. Det samlede politiske miljøet i Innlandet bør mobilisere alle sine krefter for å svare på utfordringen fra Citylink-initiativet. Det er overhengende fare for at Innlandet ikke når helt opp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00