Politiet i Hamar har brukt sine ressurser på å få varetektsfengsle en vinningskriminell for fire uker. Det handler om en rusmisbruker som i løpet av kort tid begår en rekke mindre tyverier, og dermed bedriver det som gjerne kalles hverdagskriminalitet. Mannen har siden 6. august hatt meldeplikt for politiet, men har brutt meldeplikten en rekke ganger. Det er nettopp bruddene på meldeplikten som fikk politiet til å be tingretten om å varetektsfengsle mannen for fire uker.

Politiet mener det er overhengende sannsynlighet for at mannen vil begå nye handlinger dersom han fortsatt er på frifot. Han har store rusproblemer, og hans historikk indikerer at nye lovbrudd vil bli begått. Tingrettsdommeren er imidlertid av en annen oppfatning. Riktignok erkjenner han at vilkårene for fengsling i fire uker er til stede, nettopp fordi mannen etter all sannsynlighet vil begå ny kriminalitet. Men siden det handler om mindre alvorlige tyverier, som blant annet stjeling av sykler, velger dommeren å forsøke med fortsatt meldeplikt.

Vi løfter fram denne saken, ikke fordi den er spesielt graverende, men fordi det er denne typen kriminalitet som rammer folk flest. Tyveri, innbrudd, hærverk griper direkte inn i folks hverdag. Dette er også kriminelle forhold som har en svært lav oppklaringsprosent. Omfanget er stort, og politiet har ikke ressurser til å prioritere etterforsking av ethvert sykkeltyveri. Vi antar at politiet tok denne saken til retten for å unngå at det ble enda flere uoppklarte tyverier som ikke blir etterforsket. Det spørs om tingrettens kjennelse frister til å gjøre det på ny.

Leder for justiskomiteen i Stortinget, Hadia Tajik (Ap), presenterte tidligere i år en justispolitisk handlingsplan, hvor bekjempelse av hverdagskriminalitet kommer høyt opp. Justisminister Anders Anundsen (Frp) sa at han og den borgerlige regjeringen har et større fokus på dette enn Ap. Politiske handlingsplaner hjelper likevel lite hvis domstolene lar denne type kriminelle få fortsette sin virksomhet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00