Nok en gang ser det ut til at nærbutikken i Åsbygda i Stange blir reddet med et nødskrik. Butikken har ei bygningsgjeld på 1,1 millioner kroner, og baserer sin eksistens allerede mye på idealisme fra enkeltpersoner og dugnadsinnsats fra bygdefolket. De viser veldig tydelig at butikken er en viktig samlingsplass og sosialt møtepunkt for livet i småsamfunnet.

Denne uka møtte derfor 40 innbyggere opp på ekstraordinær generalforsamling og sa seg enig i styrets forslag om aksjeutvidelse for å få inn nødvendige midler. Så langt har det ført til 140.000 kroner i butikkselskapets kasse. Før måneden er omme, må de selge aksjer for enda 70.000 kroner, før butikken er sikret videre drift. Det kommer de mest sannsynlig til å klare, ifølge styreleder i nærbutikken, Bjørn Holmen. Da klarer de å håndtere leverandørgjelda på 200.000 kroner og kommer på rett kjøl.

Historien med nærbutikken i Åsbygda er på ingen måte særegen. Mange bygdesamfunn har sett sin lokale dagligvarebutikk bli lagt ned. Og det nytter ikke bare å skylde på sentralisering og at konsernene tenker store penger. Ingen driver butikk for veldedighet, og det betyr noe hvor folk faktisk legger igjen pengene sine. Steder med stor pendlervirksomhet opplever gjerne at folk handler i de rimeligere butikkene på veg hjem fra jobb. Da blir nærbutikken hengende i en tynn tråd.

Hvorvidt Åsbygdas butikk nå er liv laga, må derfor bevises av alle beboerne i nærheten. Ikke bare i akutte situasjoner, men også i hverdagen. En butikk som selger lokale matvareprodukter, og som «alle» bokstavelig talt har et eierskap til, gjennom god spredning av aksjene, er det bankende hjertet i bygda. Men hvis folk ikke handler der, forsvinner både kundegrunnlaget og inntektene. Da vil lokalbefolkningen også miste tilgangen på post, apotek og tipping, som holder til i de samme lokalene. Alle vet at det vil være starten på en negativ spiral for Åsbygda. Uten butikken, blir det antakelig vanskeligere å få solgt de 15 tomtene i det nye byggefeltet. Derfor er den pågående redningsaksjonen i bunn og grunn en aksjon for bygda generelt.

Les også
NYHET Les sak og se video om redningsaksjonen.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00