I løpet av helgen ble 270 sjåfører stoppet av Utrykningspolitiet i Hedmark. Hele 20 bilister fikk beslaglagt førerkortet og politiet skrev ut over 250 forelegg. UP hadde 11 mannskaper og seks biler ute på hovedvegene E6, Rv3 og Rv25 i Hedmark. De var selv nedslått over resultatet, etter å ha stoppet så mange bilister for blant annet høy fart, mobilbruk, rus og manglende bilbelte.

7.800 kroner i bot og tre prikker i førerkortet var resultatet for en ung mann som kjørte i 113 kilometer i timen i 80-sona på Rv25 mellom Trysil og Elverum. Mange ble tatt i 114 og 115 km/t der det er 80. At så mange ligger hårfint under 116, som er grensen for førerkortbeslag, vitner om at folk iskaldt beregner hva de driver med. Det vil alltid være folk som kjører fortere enn tillatt fartsgrense. Men det avdekker skremmende lite reflekterte holdninger når flere faktisk kalkulerer med å få bot. Med dyre biler som er komfortable å kjøre også i høye hastigheter, følger gjerne at sjåføren har romslig økonomi til enkelt å håndtere en bot på noen tusenlapper – og altså bevisst tar en slik «utgift» med i beregningen.

Høyeste hastighet i helga ble målt av UP til over 150 km/t i en 80-sone på riksveg 3 i Østerdalen. Det var den groveste overtredelsen, sammen med et tilfelle av 100 km/t i en 60-sone, og er ganske enkelt svært høy risikoatferd. Det synes å være helt underordnet at denne type fart på trafikkerte veger bokstavelig talt er livsfarlig, både for en selv, men ikke minst også for andre, uskyldige mennesker og medtrafikanter. Dessverre legger det heller ingen demper på fartspedalen at flere har familien med seg i bilen. I tillegg til menn litt oppi årene, er tendensen fortsatt den samme, at størsteparten av dem som blir tatt er menn mellom 18 og 25 år.

UP lover flere kontroller i Hedmark og vi slutter oss til oppfordringen om at andre bilister må la være å blinke med lysene og advare møtende trafikk om at de kommer til en laserkontroll. Gjør man det, bidrar man faktisk til at blant annet rusede bilførere slipper unna. La UP gjøre jobben og få tryggere veger for alle.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00