Når det i den såkalte seniorgruppa murres over at kommunestyregruppa subsidiært stemte for østlig trase, har man etter vårt syn mistet perspektivet på hva Intercity-utbyggingen betyr for Hamar. Kommunestyret har gjort sitt vedtak med klart flertall, nå må alle krefter rettes inn mot å få dobbeltsporet så langt nord som mulig.

Derfor kan vi heller ikke se at det skulle være galt av Morten Aspeli å delta i en politisk bredt sammensatt gruppe fra kommunen for å jobbe for bevilgninger til Intercity. Tvert imot er det viktig at jernbanesaken frontes av alle partier som har innflytelse på storting og regjering. For det er der saken ligger nå.

Ledelsen i Hamar Ap og årsmøtet har et fornuftig fokus. Deltakelse i arbeidet med å få bevilgninger i Nasjonal transportplan og dobbeltspor til Lillehammer innen 2030 er innholdet i partiets vedtak. I tillegg oppfordres kommunen til å gripe fatt i fylkesmannens nye plan med en dypere kulvert. Det er et forslag også ordfører Einar Busterud (BBL) har uttrykt interesse for.

De som ønsker å forlenge jernbanedebatten bør ikke tillegges for stor betydning. Derfor synes vi det er uheldig at Busterud anklager Hamar Ap for å sabotere jernbanesaken, og hevder at standpunktene til et lite antall partimedlemmer « ... får ødeleggende virkning for Hamar». Vi forstår at det er fristende å slå partipolitisk mynt på den indre uroen i Ap, men her gjør ordføreren en liten gruppe personer viktigere enn de er.

Uavhengig av vedtaket i Hamar kommunestyre har selvsagt ethvert politisk parti rett til å forfekte sitt eget standpunkt. Men det viktigste nå er å finne en løsning som både gir bevilgninger i Nasjonal transportplan, og på best mulig måte ivaretar kommunestyrets vedtak. Da kan litt kompromissvilje være nødvendig. Fylkesmannens nye forslag kan bli en slik løsning. Det blir spesielt interessant å se hvordan de instansene som har lagt inn innsigelser vil respondere på det nye forslaget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00