Det får Hamar Arbeiderblad bekreftet av flere sentrale kilder i Hamars politiske miljø. Årsaken er at mens både Høyre, BBL og Venstre i regnbuekoalisjonen har tatt et klart standpunkt for jernbanefri strandsone, oppleves det på politisk hold som om kommunens administrasjon foretrekker det vestlige alternativet langs strandsonen.

Det er uheldig hvis ikke administrasjon og politisk ledelse er samkjørt i de store politiske sakene. Oppstår det mistanke om at administrasjonen har en annen agenda enn å følge opp de politiske vedtakene, ender vi med at energien brukes på de interne prosessene på bekostning av et godt resultat for kommunen.

Det er påfallende at brevet fra arkitekt Peter Butenschøn til planavdelingen ikke er journalført. I brevet tar Butenschøn til orde for Korridor øst, noe politikere og offentligheten også bør bli kjent med. Vi er enige med Venstres Stig Vaagan i at brevet fortjener mer oppmerksomhet enn at det blir liggende i planavdelingen.

På den annen side synes vi det er uheldig at Stig Vaagan refser kommunens infotorg på Facebook. Er han misfornøyd med administrasjonens jobb, bør dette tas opp direkte med dem som har ansvaret. Hans Facebook-status i denne saken forteller om en politiker som har en dårlig rolleforståelse, og ikke helt ser forskjellen på det å være i opposisjon og det å lede den politiske prosessen for kommunen i en så sensitiv sak som jernbanesaken.

Det må ikke være tvil om at det er de politiske vedtakene som er styrende for administrasjonen, og ikke omvendt. Derfor er det uheldig når det etterlates et inntrykk av at administrasjonen ikke helhjertet følger opp de vedtakene som gjøres. Men kanskje har rådmann Bjørn Gudbjørgsrud noen synspunkter på kommunikasjonen med politisk ledelse? Uansett bør partene finne en samarbeidsform som gir inntrykk av at Hamar kommune står samlet i denne viktige saken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00