Arbeiderpartiet i Hamar sprekker for åpen scene i jernbanesaken. Hamar Arbeidersamfund gikk tidligere denne uka ut med åpen støtte til dobbeltspor langs dagens trase. Korridor 1 er det beste alternativet basert på den kunnskapen man har i dag, mener det største arbeiderlaget i Hamar Ap.

Dette har fått lederen i Vestre Hamar Arbeiderlag til å reagere. Leder Anders Daleng Haukedal sier til Hamar Arbeiderblad at det ikke er formålstjenlig å forhåndsprosedere et traséalternativ i media. Det er å gå mot partiprogrammet til Hamar Arbeiderparti.

Uttalelsene illustrerer temperaturen i jernbanedebatten. Ledelsen i Ap har lenge klart å holde partiet samlet rundt standpunktet om at det til nå ikke foreligger nok kunnskap til å mene noe om traseene. Noen mener åpenbart at de likevel vet nok.

Vi er ikke overrasket over at de ulike oppfatningene i Hamar Ap nå kommer til syne. Det er mer overraskende at man så lenge har klart å forholde seg som passive tilskuere til en debatt som av de fleste betraktes som den viktigste på flere tiår. Det er ikke til å komme bort fra at for en del av Hamars innbyggere handler dette om hvorvidt jernbanetraseen vil påvirke deres bosituasjon. Det er ikke rart at Vestre Hamar Arbeiderlag er kritisk til et valg av korridor 1 langs Mjøsa, så lenge en stor andel av deres medlemmer er bosatt på Storhamar og kan bli berørt av et slikt trasévalg.

Derfor tror vi ordfører Morten Aspelis advarsel til sine medlemmer mot å favorisere et traséalternativ ikke vil bli hørt. Skillelinjene i jernbanedebatten går tvers gjennom flere av de politiske partiene, og kan neppe parkeres. Det tror vi heller ikke er noen fordel. Det er bra for jernbanedebatten hvis også Arbeiderpartiets medlemmer deltar, selv om de har ulike oppfatninger. Korridor 1 har hatt stor oppslutning på meningsmålingene, men mangler talspersoner i den offentlige debatten. Medlemsmøtet i går viser at de finnes. En levende debatt fratar ikke ordføreren eller andre sentrale politikere retten til å vente med å ta standpunkt til resultatet av utredningene forligger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00