Dette er et helt sentralt dokument for kommunens behandling av jernbanesaken. Nå legges avgjørende føringer for den videre debatt. Her finner vi Jernbaneverkets konklusjoner når det gjelder hvilke traseer som skal konsekvensutredes i den videre prosessen, stasjonsbeliggenhet og avklaring av andre spørsmål som har lokal betydning.

Dessverre kjenner vi ikke innholdet i planprogrammet. Grunnen er at det er unntatt offentlighet. Bare den lille gruppa som er nedsatt av formannskapet for å diskutere jernbanesaken har fått innsyn i utkastet. Siden utvalget ikke har status som noe formelt organ i beslutningsprosessen, kan behandlingen av planprogrammet foregå bak lukkede dører.Vi synes det er uheldig at politikerne i en så viktig sak som dette diskuterer bak lukkede dører. Knapt noen sak er viktigere for Hamar enn plasseringen av dobbeltsporet. Interessen for dette er veldig stor blant velgerne. Da synes vi det er uklokt at formannskapet nettopp i denne saken har en uformell gruppe som har sine drøftinger uten innsyn.Uansett hva den nedsatte gruppa foretar seg med planprogrammet, gis det et signal om at ikke all informasjon skal ut til alle. Det er det siste den følelsesladede jernbanedebatten trenger. Full åpenhet er alltid å fortrekke. Vi synes formannskapet bør legge ned sin uformelle arbeidsgruppe så fort som mulig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00