Arbeiderpartiet har markant framgang i Hamar med en økning på nesten fire prosentpoeng. Nå nærmer partiet seg igjen et nivå på 40 prosent. Samtidig holder By- og bygdelista stillingen siden forrige partibarometer for Hamar i februar.

Dermed kan vi i hvert fall fastslå at jernbanesaken heller ikke nå ser ut til å prege velgernes partivalg. Riktignok finner vi mange verbale trusler på sosiale medier om å straffe partier som ikke jobber for et bestemt trasévalg. Men meningsmålingene viser at det ikke ser ut til å gi noen synlig uttelling når man tar stilling til hvilken stemmeseddel som skal brukes.

Framgangen til Ap kan knyttes til flere forhold. For det første må vi regne med at målingen påvirkes av rikspolitiske strømninger når det er et stortingsvalg neste år. Den borgerlige regjeringen mistet nylig flertallet på flere nasjonale målinger. Framgang for Ap nasjonalt smitter også lokalt.

Men vi ser også tegn til at tidligere ordfører Morten Aspeli, etter en litt anonym tilværelse etter valgnederlaget, nå er tilbake i mediebildet. Tapet av ordførermakt skapte et ledervakuum i Hamar Ap, hvor ingen helt utnyttet muligheten til å innta lederrollen. Det er aldri heldig når det er mangel på kraftfull ledelse i et politisk parti. Men igjen er det tegn til at de gamle kamphanene Busterud og Aspeli er dominerende i Hamars politiske liv.

Målingen viser at Regnbuealliansen mister flertallet sitt. Slikt har i seg selv liten betydning når det er mer enn tre år til neste kommunevalg. Men ordfører Einar Busterud (BBL) bør likevel merke seg framgangen til Ap. En av hans største utfordringer er å vise at alliansen framstår med en samlet politikk, når den spenner fra Høyre til MDG. At Høyre vil privatisere skolen og MDG kommer med soloutspill som får stor oppmerksomhet, gjør ikke den jobben enklere. Samtidig skal det kuttes i kommunale budsjetter, og jernbanesaken skal landes på en måte som gir troverdighet for partier som har sagt nei til å utrede trasévalget Jernbaneverket anbefaler. Da kan velgernes tillit fort forvitre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00