Et klart flertall av innbyggerne i Hamar ønsker at jernbanens dobbeltspor skal følge dagens trase. Det viser en meningsmåling vi presenterer her i avisen i dag. Nesten 60 prosent vil ha en løsning hvor stasjonen ligger der den er i dag. Bare 36 prosent foretrekker jernbanefri strandsone og stasjon lokalisert i nærheten av Vikingskipet.

Tallene vil nok overraske noen. Debatten om dobbeltsporet har så langt først og fremst vært preget av dem som ønsker å frigjøre Mjøsa for tog, og knytte strandsonen tettere til byen. Det politiske flertallet har så langt vært nærmest passive tilskuere til diskusjonen. Ikke minst har den såkalte Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone drevet et viktig arbeid for å få utredet flere alternativer før avgjørelsen tas.

Vi skal imidlertid ikke undervurdere strømningene hos velgerne. De tar kanskje mer opp i seg den plassen jernbanen historisk sett har i Hamar. Slikt forvitrer ikke uten videre, selv om utsikten til Mjøsa er aldri så vakker. Noen frykter nok også konsekvensene av å flytte jernbanen, enten det handler om inngrep i boligområder, eller at det medfører at Hamar blir liggende etter når staten skal bevilge pengene.

Vi tror først og fremst det er viktig at informasjonen til befolkningen blir bedre. Konsekvenser av ulike alternativer er ikke presentert godt nok. Men fortsatt er det mer enn tid nok til å kjøre en grundig jernbanedebatt i Hamar, hvor alle aktører deltar for fullt. Det vil gagne saken.

De partiene som har gått høyest på banen med et klart standpunkt, vil se at dette ikke nødvendigvis er en god sak å drive valgkamp på. Venstre har vært blant dem som har ivret mest for å frigjøre Mjøsa, men partiets velgere er av en annen oppfatning. Det er imidlertid en fare for at det nå kan være opportunt å lene seg mot meningsmålingen og velge dagens traséløsning. Så lett må det ikke være å ta det som er et viktig valg for framtida.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00