Regjeringen kunne i går presentere et forslag til statsbudsjett som også er akseptabelt for de to samarbeidspartiene Venstre og KrF. Det har vært vanskelige forhandlinger, og de har tatt lang tid. Det har vært viktig for regjeringen å lande et budsjettforslag nå. Partibarometrene i alle landets aviser har fortalt klart hva som er folkets dom. Frp og Høyre har ikke kommet godt ut av dette første statsbudsjettet til den borgerlige regjeringen.

Bilavgiftene og skatteprofilen er blant de store vinnersakene til de to regjeringspartiene. Det er fortsatt de rikeste her i landet som får størst glede av skattekuttene. Dessuten har Frp klart å beholde alle kuttene i bilavgiftene. Dette har vært en av de viktigste sakene for partiet, og her har man åpenbart nektet å fire.Men prisen finansminister Siv Jensen betaler er høy. Hun sender nå ut en solid avgiftspakke til det norske folk. En ny avgift på plastposer i butikkene er ikke Frp-politikk. Det blir økt avgift på flyseter, som gjør det dyrere og fly. Det blir dessuten en økt elavgift som kan gi oss høyere strømpriser. Dette er et resultat av kravene til KrF og Venstre. I tillegg har regjeringspartiene måttet gi seg i viktige kulturspørsmål. NRK-avgiften økes med 25 kroner, noe som antakelig betyr at de varslete bemanningskuttene i NRK ikke blir noe av. Kuttet i pressestøtten på 50 millioner kroner blir ikke gjennomført denne gangen heller. Regjeringen har også måttet droppe det utskjelte kuttet i barnetillegget for uføre.Vi tror det er riktig å konkludere med at regjeringen har klart å beholde profilen i budsjettforslaget, men har måttet gi seg på en del av hjertesakene til Venstre og KrF. Vi synes nok likevel skatteprofilen veier atskillig tyngre enn plastposeavgiften, selv om det er dårlige symbolsaker for Frp. På kulturområdet har regjeringen stort sett bare lidd nederlag, men så er det da også et lite budsjettområde i det store bildet. Nå gjelder det for de fire partiene å forbedre samarbeidet. Den tåler ikke et nytt budsjett hvor det må stilles kabinettsspørsmål for å få det i havn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00