Striden rundt Wang Toppidrett har skapt et sterkt engasjement i idrettsmiljøene. Wang ønsker som kjent å etablere seg i Hamar, men fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) har skapt usikkerhet. Etter lang tids vurdering fastholder hun en negativ holdning til en slik etablering. Gjestvang frykter at idrettslinjene ved de videregående skolene i regionen vil bli skadelidende. Elevene kan komme til å velge Wang framfor disse linjene, noe som kan bety slutten for idrettstilbudet i offentlig skole.

Vi er generelt enige i at det er viktig å bygge opp en skole som er for alle, og som finansieres av de offentlige budsjettene. Men i dette tilfellet mener vi tilbudene ikke er sammenlignbare. Idrettslinjene er ikke laget for den som ønsker å bli profesjonell toppidrettsutøver. Dette tilbudet har private Wang Toppidrett bygget opp over lang tid, og det må sees som et supplement til den offentlige skolen. Bare et lite mindretall av norske 16-åringer vil satse så mye som en slik karriere krever. Det er derfor et åpent spørsmål om den offentlige skolen skal se dette som sin oppgave.

Et ja til Wang Toppidrett i Hamar betyr også at byen endelig kan bli det tyngdepunktet for idrettsungdom som vi trenger. Hele Hamar-regionen vil nyte godt av en slik etablering. Både Lillehammer og Kongsvinger har dette, noe som fører til at de store idrettstalentene forsvinner ut herfra når de skal på videregående skole.

Dette er en litt ironisk situasjon all den tid Hamar er Innlandets udiskutable idrettsby. Både når det gjelder fotball for begge kjønn, håndball og ishockey er Hamar i en klasse for seg. I tillegg har regionen mange gode individuelle utøvere. Når fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) i går ga sin støtte til etablering av Wang er det en helt avgjørende støtte til Hamar som idrettsby. Vi hadde håpet at også Aasa Gjestvang i større grad hadde forstått hvor viktig denne etableringen er for hele Hedmarken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00