Forslaget om å opprette døgnåpen barnehage i Ringsaker vil skape diskusjoner. Og det er ikke rart at manges umiddelbare reaksjon er «nei, nei, nei». De fleste tenker først og fremst på ungene, som etter manges mening allerede tilbringer mer enn nok tid borte fra foreldrene sine. Vil vi institusjonalisere hele barndommen og pålegge smårollinger å legge seg i barnehagesenger med kveldsrutiner uten mamma?

Så svart-hvitt er det likevel ikke. Debatten fortjener faglige argumenter, ikke bare synsing og følelser, og at kvelds- eller døgnåpne barnehager finnes, betyr naturligvis ikke at ungene automatisk tilbringer hele døgnet i institusjon. Uansett når og hvor lenge barnehagen har åpent, vil det være begrensninger på hvor lenge barnet kan være der. I dag er 9,5 timer maksimaltiden i barnehager i Bærum, som har hatt suksess med ordningen. Hvorvidt ungene tilbringer sin tid i barnehagen fra 07 til 16 eller klokka 16 til 22 burde ikke i seg selv bety noen forskjell, så lenge man setter kvalitet, de ansattes kompetanse og barnas velferd først. Disse kriteriene må gjelde, uansett åpningstider. Derfor mener vi at forslaget ikke må avfeies, slik Senterparti-politiker Kjersti Røhnebæk langt på veg gjør i HA i går, som en ordning som ikke er barnevennlig. På samme måte som 70-tallets barneparker var svært viktig for at kvinner skulle komme seg ut i arbeidslivet, har de senere årenes barnehageutbygging gitt likestillingen et avgjørende dytt framover. Kvalifisert og trygt barnepass bidrar til at flere kvinner bidrar med sin arbeidskraft utenfor hjemmet og selv blir økonomisk uavhengige. Det gagner både storsamfunnet og enkeltmennesker.

Kveldsåpne barnehager er ment for enslige forsørgere med turnusarbeid og andre ubekvemme arbeidstider. For samtidig som arbeidslivet krever stadig mer fleksibilitet, har ikke alle tilgang på besteforeldre eller annen familie i nærmiljøet. De må sette sin lit til venner eller betale private dagmammaer for barnepass. Utgangspunktet for eventuell videre utredning i Ringsaker bør være at så lenge barnehagen er god, er det ikke uforsvarlig å bruke den – uansett tid på døgnet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00