I morgen skal de israelske folkevalgte begynne behandlingen av det som kan gjøre Israel til en apartheidstat. Da starter Knesset debatten om det svært kontroversielle forslaget til statsminister Benjamin Netanyahu, som vil gjøre Israel til en ren, jødisk stat. Ved å foreslå å lovfeste et slikt prinsipp vil han sette anerkjente demokratiske prinsipper til side. En bestemt religion gis borgerrettslig forrang. Øvrige religioner, og dermed annen etnisitet, vil på denne måten bli annenrangs.

Dette er et nytt tilbakeskritt for staten Israel, og vil neppe skaffe landet flere venner. 20 prosent av innbyggerne i Israel er fortsatt palestinere. Disse kan i dag for eksempel ikke avtjene verneplikt. Skulle statsminister Netanyahu få flertall for sitt lovforslag om å innføre et rent jødisk statssystem, vil landets lover diskriminere dem.Vi synes lovforslaget er forkastelig. En lov som diskriminerer innbyggerne ut fra deres religion er ikke forenlig med det som regnes som sentrale verdier i et demokrati. Det er i prinsippet ikke bedre å diskriminere de som ikke er jøder, enn det var av det tidligere apartheidregimet i Sør-Afrika å diskriminere de som ikke var hvite.Det internasjonale samfunnet bør protestere kraftig mot det som nå skjer i Israel. Landets viktigste støttespiller, USA, bør bruke sin innflytelse. Også EU og FN bør markere at opprettelsen av en jødisk stat ikke aksepteres. Vi håper også norske myndigheter sier klart fra om at man ser med kritiske øyne på dette lovforslaget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00