En muslimsk sykepleiestudent som hadde praksis på et sykehjem på Østlandet nektet å servere mat som inneholdt svinekjøtt til beboerne, forteller Aftenposten. Hver søndag ble dessuten sykehjemsbeboerne tilbudt hjemmebrygget øl, og noen ganger vin til maten. Også dette nektet studenten å servere. Vedkommende ville heller ikke bruke hansker for å unngå kontakt med svinekjøttet.

Eksemplet er ikke enestående. Ved Stovnerskogen sykehjem i Oslo forteller en avdelingsleder til Aftenposten at muslimske ansatte kastet bacon, og nektet å stelle mannlige beboere. Statssekretær Lisbeth Normann i helsedepartementet fastslår at ansatte på et sykehjem ikke kan nekte å pleie en pasient av motsatt kjønn eller nekte å servere svinekjøtt.

De to eksemplene er imidlertid en god bakgrunn for å forstå tenketanken Agendas initiativ til en ny integreringspolitikk med bakgrunn i det politiske sentrum-venstre. Denne uka presenterte representanter for SV, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet et forslag til «10 bud» for en bedre integreringspolitikk. På listen sto blant annet forbud mot det heldekkende hodeplagget niqab i skolen, og nasjonale retningslinjer som skal begrense bruken av hodeplagget hijab.

Bruken av hijab øker i Oslos barneskoler. Det betyr at kommunikasjonen blir hemmet, og at det blir vanskeligere for lærere og medelever å vite hvem man snakker med. I tillegg fører slike hodeplagg til at de religiøse markørene i samfunnet blir sterkere. Faren for å utvikle parallellsamfunn er økende.

Hvis muslimske ansatte på sykehjem ikke kan servere eller stelle beboerne, barn ikke kan delta i ordinær svømmeundervisning på skolen eller gjemmer seg bak en niqab lager vi egne regler for ulike grupper i samfunnet. Det er en utvikling vi ikke ønsker. Uten å ta stilling til hvert enkelt av de 10 budene til Agenda, synes vi derfor det er positivt at de politiske partiene fra sentrum-venstre kan samarbeide om en integreringspolitikk som er så konkret som her.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00