I fjor høst, da debatten om flyktningene var som hetest her i landet, sluttet «alle» opp om forslaget om å raskest mulig kartlegge og godkjenne flyktningenes kompetanse og utdanning. Målet var å registrere hva de hadde av ressurser, for å fortest mulig få nyankomne inn i relevant aktivitet og arbeid, for å lette integreringsprosessen. Blant dem som ville bidra til en slik dugnad var Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), Universitetet i Oslo og Unio.

Nå har regjeringen imidlertid bestemt seg for å vente ett år, til det er utviklet en statlig digital løsning for registrering av kompetanse, en app. De ønsker at flyktningene med varig opphold selv skal registrere egen arbeidserfaring, utdanning og språkferdigheter.

Dette mener rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er unødvendig byråkratisk. – Vi står i fare for å kaste bort både menneskelige og økonomiske ressurser, sier han til Aftenposten. Appen vil ikke være klar før i 2017. Etter at flyktningene selv har registrert seg i systemet, vil de få tilbud om yrkes- og utdanningsveiledning, men myndighetene må inn og undersøke om opplysningene stemmer, før flyktningene så må stille seg i vanlig saksbehandlingskø for å få utdanningen godkjent.

Med andre ord kan flyktningene risikere å vente ennå mange år, når alt de ønsker er å komme ut i aktivitet, tjene til livets opphold på egenhånd og bli en del av det norske samfunnet. Når vi vet hvor mye deltakelse i arbeidslivet betyr for å lære språk og føle seg sosialt inkludert, for økonomisk uavhengighet og integrering i norsk kultur, er det rart at regjeringen ikke legger til rette for den dugnaden de store institusjonene og instansene ville delta i.

Desto mer gledelig er det å se at lokale bedrifter på Hedmarken ikke venter på statlige ordninger, men selv fungerer som døråpnere til det norske samfunnet ved å bidra til god integrering i praksis. Både rørlegger Arvid Hanstad AS i Stange og Ikea i Nydal har et bevisst forhold til dette og gir flyktninger en sjanse til å bruke sine ressurser i arbeidslivet. Det er gode eksempler til etterfølgelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00