Ungdommer fra Eritrea, Somalia og Afghanistan banker på døra til Hamar Katedralskole. De har alle kommet til Norge som mindreårige asylsøkere. Som Hamar Arbeiderblad kunne fortelle, ønsker de 20 ungdommene å gå på Katta når de lærer norsk. I dag får de norskopplæringen sammen med voksne innvandrere ved Hamar læringssenter på Folkets Hus.

Årsaken til at de vil gå på Katta, er enkel. De vil gå sammen med jevnaldrende ungdommer når de lærer norsk. Det gir ikke bare bedre norskopplæring, men også muligheten til å bli en del av et sosialt miljø, få norske venner og fritidsaktiviteter, og lettere bli en del av det norske samfunnet. De ønsker seg raskest mulig en utdannelse og en jobb.

100.000 kroner

Integrering er et begrep som brukes hyppig i politiske debatter om flyktninger og innvandrere. Men skal det ha noen verdi å snakke om integrering, må ordet fylles med innhold. Integrering koster. I dette tilfellet koster en plass på Katta 100.000 kroner, mens staten bare dekker 80 prosent. For Hamar kommune som skal redusere sine driftsbudsjetter, er det billigere å gi ungdommene et tilbud som ikke bidrar til integrering.

Vi vil utfordre Hamars ordfører til å se på et mer langsiktig regnestykke. Hva vil det koste kommunen hvis disse 20 ungdommene ikke blir en del av det norske samfunnet, ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet og i stedet blir en del av den Nav-køen kommunen også ønsker skal bli mindre? Hva er prisen for at bare en av de 20 ungdommene som nå ivrer for å bli en del av et norsk ungdomsmiljø ikke blir skattyter, men mottaker av sosialhjelp?

Sammen med jevngamle

Frykten for å utvikle parallellsamfunn i Norge er økende, etter at vi har sett eksempler på dette i Sverige. Det er valg som dette som avgjør om vi inkluderer eller ekskluderer. Vi tror Hamar kommune på lang sikt er best tjent med å la ungdommene få sin norskopplæring sammen med jevnaldrende. Og så må alle krefter forenes for å få full dekning fra staten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00