Jordbruksavtalen er i boks. 1,1 milliarder kroner ble rammen, da forhandlingene mellom Staten på den ene siden og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på den andre endte med enighet onsdag i forrige uke. Et høyt beløp totalt sett, men det bør det også være. Det bør stige i takt med det generelle lønns- og kostnadsnivået her i landet.

Denne gangen kom partene til enighet uten brudd underveis. Mange var overrasket over både et mer moderat krav fra bondeorganisasjonene og en «vennligere innstilt» regjeringspart. Det fører til at en stor del av midlene vil gå til å utjevne forskjellene mellom små og store bruk. De mindre produsentene får mer. Det er nye takter, tatt i betraktning at Frps statsråd i Landbruksdepartementet, Jon Georg Dale, har holdt en ganske annen linje fram til nå. Gode nyheter for alle som kjemper for å opprettholde et levedyktig, drivbart og lønnsomt jordbruk over hele landet.

Betyr det så at bøndene har oppnådd sine krav? Ikke nødvendigvis. Den omforente avtalen betyr faktisk at inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper i samfunnet øker. En bonde kan regne med 11.700 kroner mer per årsverk, mens ventet lønnsvekst for andre grupper er på 19.300 kroner. En gjennomsnittlig årsinntekt i jordbruket i år er på 354.900 kroner, mens andre ligger på drøye 550.000, ifølge avisa Nationen.

Resultatet blir slik til tross for at utjevning i flere år har vært ett av hovedkravene for bondeorganisasjonene i forhandlingene med Staten. Målet er også fastsatt som et prinsipp for landbrukspolitikken, da jordbruksmeldinga ble vedtatt i Stortinget i fjor. Argumentet har vært enkelt å forstå og vanskelig å være uenig i for utenforstående. Norske matprodusenter bør både verdsettes høyt, beskyttes og støttes. Likevel må landbruksnæringa framover rette seg etter ordninger og pålegg som for eksempel begrenser overproduksjon av melk, svin og sau, Som andre næringsdrivende er også bøndene avhengig av god tilpassing til markedet og kundenes ønsker for å kunne sikre framtidige inntekter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00