Den nye regiondirektøren for NHO Innlandet har uredde visjoner om hva som er retningen for Innlandet. Åge Skinstad peker på både kulturendring og kontroversielle strukturgrep som nødvendig hvis Innlandet skal bli en økonomisk motor.

I et portrettintervju her i Hamar Arbeiderblad trekker den tidligere idrettsutøveren Åge Skinstad parallellen til egen idrettskarriere, eller skal vi si fraværet av karriere? Skinstad ble ingen ener som utøver. Han klarte ikke å prioritere, hadde ikke vinnerinstinkt, han var litt for fornøyd med tingenes tilstand. Den dommen feller han også over dagens innlending.

Skinstad vil ha en vinnerkultur i Innlandet. Vi må bli mindre fornøyd med tingens tilstand, og akseptere forandringer. I tillegg vil Åge Skinstad og NHO ha oss til å se lenger fram, og prioritere de store sakene. Lokaliseringskamper om sykehus og politihus må legges bort. I stedet spør NHO-direktør Åge Skinstad om ett fylke kanskje er rett vei å gå. Ni storkommuner i hele Innlandet? Hvordan utnytter vi best ressursene til hver enkelt by?

Det er viktige perspektiver Åge Skinstad presenterer, og ledere innenfor både næringsliv og politikk bør ta dem med seg. Dessverre er de ikke nye. De siste 15 årene har det vært et gjennomgangstema at Innlandet må ut av oljeskyggen. Universitet og sykehus kan ikke overlates til korttenkende lokalpolitikere. For 10 år siden gikk en rekke næringslivsledere ut i HA og ba om en slutt på krangelen i Innlandet. Siden har det blitt verre.

Derfor ønsker vi oss mer enn en god situasjonsanalyse. Det er tid for at politikere og næringslivsledere omgjør noen av visjonene til handling. Vi trenger markante ledere som har strategiske evner til å gjøre samling av Innlandet til mer enn ord. Dessuten må de ha politisk tyngde til å utfordre et rike av småkonger. Innlandet må se sin mulighet når oljen ikke lenger driver norsk økonomi. Dessverre er det vanskelig å få øye på fylkespolitikere i de to innlandsfylkene som har det kaliberet som trengs.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00