Som man roper i skogen får man svar. Administrerende direktør i Norsk Tipping, Torbjørn Almlid tok i forrige uke i en kronikk her i Hamar Arbeiderblad til orde for igjen å sette innlandsuniversitetet på dagsorden. Svarene han har fått må oppleves som nedslående for alle som deler hans ønske om et universitet her i regionen. Verken fra høyskoleledere eller politisk hold høster han applaus.

Rektor Bente Ohnstad ved Høgskolen i Lillehammer avleverer et innlegg som godt illustrerer hvorfor prosessen for å skape et innlandsuniversitet ikke ga noe resultat. Hun gir åpent til kjenne at hun ikke har noen tro på at et universitet ville tilføre regionen noe som helst. Ohnstad krever i stedet rettferdighet fra Norsk Tipping når selskapet skal inngå samarbeid med høyskolene. Vi mer enn aner at nettopp denne tautrekkingen høyskolene imellom har vært ødeleggende for universitetstanken.Heller ikke fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen (Ap) synes tiden er inne for å gjenoppta samtalene om et innlandsuniversitet. Da må vi spørre oss hvem det er som skal skape nødvendig gjennomføringskraft for et så tungt prosjekt. Det kan se ut som rektorer og høyskolestyrer ikke helt har oppfattet hva som var bestillingen, da prosjektet innlandsuniversitet ble forsøkt gjennomført. Første bud er at man hever seg over det som rektor Ohnstad kaller diskusjoner om fordeling ut fra geografiske hensyn. Lite tyder på at rektorer og høyskolestyrer har evnet dette.Vi tror tanken om et universitet er dødfødt hvis det ikke finnes tilstrekkelig politisk tyngde bak prosessen. Det framtidige universitetets faglige innhold må være overordnet hensynene til hver enkelt høyskole. Så lenge de to fylkene ikke klarer å få til et fruktbart samarbeid på politisk toppnivå, kan vi heller ikke vente at rektorer og høyskolestyrer skal makte mer enn den sandkassekrigen vi har sett i forsøket på å bygge et innlandsuniversitet. Responsen på Almlids kronikk bekrefter dessverre at det ikke er særlig håp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00