I hvert fall ikke i denne omgang. Både Høyre og By- og bygdelista gikk klart ut mot forslaget til fungerende rådmann Terje Halvorsen.

Etter hvert ble det også klart at varaordfører Geir Byberg (KrF) ikke ville støtte forslaget. Bakgrunnen er at kommunen har budsjettert med 141 millioner kroner i eiendomsskatt i år. Anslaget ser imidlertid ut til å sprekke med to millioner kroner. De pengene må man altså finne et annet sted.

Vi er slett ikke prinsipielle motstandere av eiendomsskatten. Det er da heller ingen partier som tydelig flagger at de vil fjerne eiendomsskatten innenfor overskuelig framtid, om de kommer i posisjon.

Vi reagerer imidlertid på at dette fort blir en lettvint måte å skaffe inntekter på. Det er enklere å sende regningen til innbyggerne enn å se på hvordan kommunen drives og hva som prioriteres. Derfor velger administrasjon og politisk flertall ofte minste motstands veg.

I Hamars tilfelle tror vi det er særlig viktig å analysere drift og organisasjon. Det pågår for tiden en engasjert debatt om hvorvidt Hamar kommune drives for dyrt, eller om investeringene har vært for store.

Uansett vil det være helt nødvendig å kutte kostnader. Da kreves det vilje til å prioritere kjerneoppgavene, og se på effektiviteten i alle ledd. Til denne prosessen tar kommunen seg råd til å bruke konsulenter.

Da er det etter vårt syn et dårlig signal til kommunens innbyggere hvis kuttprosessen starter med å sende ut en ekstraregning på økt eiendomsskatt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00