Ifølge tall som Statistisk sentralbyrå har lagt fram den siste uken har 51,5 prosent av kvinnene i Løten mindre enn full stilling. Ringsaker og Stange ligger fem-seks prosentandeler bak, mens Hamar er nede på i overkant av 42 prosent. I alle de fire kommunene i Hedmarken er andelen kvinner uten fulltidsjobb over dobbelt så høy som blant menn, og selv Hamar er godt over landsgjennomsnittet.

Under gårsdagens markering av den internasjonale kvinnedagen, var heltidsarbeid og heltidskultur en av hovedsakene. Det ble poengtert at det er helt nødvendig å øke andelen fulltidsstillinger for å komme nærmere en full likestilling mellom kvinner og menn. Men det er også mange andre gode grunner for at større stillinger lønner seg for alle.

Arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Delta og Sykepleierforbundet peker på en rekke fordeler med flere heltidsstillinger i sin felles heltidserklæring, hvor partene forplikter seg til å arbeide for å fremme en heltidskultur i arbeidslivet. Alle de tre organisasjonene har stor andel offentlig ansatte og ansatte i yrker der andelen deltidsstillinger er høy.

De slår fast at heltidsansatte er bra for pasienter og brukere av helsetjenester fordi det lettere vil kunne utvikle gode fagmiljøer og gjøre det lettere å rekruttere ansatte. Dessuten får pasienter og pårørende færre å forholde seg til. Det er bra for de ansatte, fordi de sikres en mer forutsigbar lønn, og det styrker pensjonsopptjeningen. Morgendagens pensjonstapere er de uten full stilling. Arbeidsgiverne får færre ansatte å forholde seg til.

Heltid og deltid er ingen ny problemstilling. Det er gjennom de siste årene tatt flere initiativ for å senke andelen ufrivillig deltid. Men egentlig er lite skjedd. Derfor ønsker vi det fokuset som ble satt på problemstilling i går på 8. mars velkommen. Det er ikke for mye tatt i å hevde at heltidsarbeid er en forutsetning for en full likestilling. Men det vil være en lang veg å gå. Her lokalt, som vi kan lese ut av statistikken, også med et betydelig starttillegg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00