Anledningen for hjertesukket fra industrimilliardæren er ønsket om å ta et oppgjør med den norske skattepolitikken nå når valgkampen begynner å rulle. Ifølge Hagen blir bedriftseiere behandlet som en pariakaste her i landet, og det han mener er en provoserende formuesskatt må fjernes helt. Det har så langt ikke skjedd under den blå regjeringen, til tross for at Hagen bidrar med store summer i støtte til både Fremskrittspartiet og Høyre.

Det er legitimt å være motstander av formuesskatten, men det er påfallende umusikalsk av de rikeste å opptre som om de blir mobbet og har noe slags krav på ekstra medfølelse. Vi snakker tross alt om den aller mest ressurssterke gruppen nordmenn. Mange reagerer da også på Hagens utspill, på samme måte som de raljerte over investor Bjørn Dæhlies frustrasjon over samme skattlegging. Den tidligere skiløperen uttalte i juni at det var «uforståelig» å stå opp om morgenen og vite at han skulle betale 10.000 kroner i formuesskatt.

Det ville tjene til både Hagens og Dæhlies ære at de framsto som mer ydmyke og mindre krenket på vegne av menn som har lyktes i karriere og næringsliv. Mens Hagen og hans datter flytter formuene sine ut av landet og fornøyd forteller hvor mye de dermed unndrar Staten, betaler vanlige arbeidere større prosentandel av sin inntekt i skatt. Hadde det ikke vært bedre om Hagen pekte på den urettferdigheten?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00