I HA lørdag uttrykte arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter klar motstand mot dette forslaget, og mente at personer med utviklingshemminger og andre behov for ekstra oppfølging blir den tapende parten.

Kringla Bakeri i Hamar er en slik bedrift, og forslaget har skapt stor usikkerhet på arbeidsplassen. Det er staten som i dag finansierer disse arbeidsplassene. Etter forslaget ønsker regjeringen å utrede finansieringen med tanke på at det er den enkelte kommunen som skal ta over ansvaret. Brukerne frykter at dette kan føre til at kommunene, når trange budsjetter skal gå ihop, vil velge å legge ned slike arbeidsplasser og heller innføre langt billigere aktivitetstilbud.

Statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunaldepartementet forklarte i HA lørdag at tanken bak forslaget er at det er en fordel at de som er nær brukerne har mest mulig ansvar for ulike tilbud, slik at tjenestene kan tilpasses det hver enkelt trenger. Vi har stor sans for en slik tankegang. Og det trenger ikke gå så galt som næringen frykter. På den annen side er det mye i ordtaket om at den kjenner best hvor skoen trykker som selv har den på. Vi har inntrykk av at steder som Kringla i Hamar har et tilbud som føles bra for brukerne av tilbudet. Det er ikke noe behov for en endring av finansieringsmodellen av driften her, og vi håper Karin Andersens (SV) engasjement i saken vinner fram.

Dette er en såkalt vinn-vinn-sak for alle parter. Brukerne føler at de har et god og meningsfullt tilbud som de ikke har råd til å miste. Det samme gjelder Hamar. Det er mange tusen av oss som har vært samlet til hyggelig lag rundt bedriftens velkjente marsipankake eller duftende nybakte kringle. Om kafeen skrev HAs matskribent for en tid siden: «Hamars hyggeligste kafe når det gjelder service. Og et sted litt av samme typen som forsvant med Sickels konditori». Det blir en gråere by uten Kringla.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00