Nok er nok, sier foreldrene i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Lund skole i Løten. De vil ikke lenger bruke all sin tid som skolens foreldrerepresentanter til å skaffe penger til elevenes leirskole. Nesten 60.000 kroner koster det å gjennomføre en ukes leirskole for sjetteklassingene.

Vi forstår foreldrenes reaksjon godt. De må nedlegge et stort arbeid for at barna deres skal komme på leirskole. Dessuten kjennes det ubehagelig å delta på ulike arrangementer hvor det skal selges lodd og gis penger til oppholdet. De med svak økonomi kan fort oppleve det som et press at det skal legges igjen penger. Og hvem skal bestemme hvor dyrt leirskoleoppholdet skal være? Foreldre med god økonomi vil kanskje ivre for et mer kostbart alternativ enn de som sliter med å få endene til å møtes.

Viktigst er det kanskje at en innsamling i denne størrelsesorden strider mot prinsippet om at grunnskolen i Norge skal være finansiert over offentlige budsjetter. Derfor har FAU ved Lund skole nå bedt Løten kommune om å betale regningen for leirskolen. Uten særlig hell. Ingen valgte å ta opp saken i budsjettbehandlingen før jul.

Og ser vi saken fra et politisk ståsted kan man ikke uten videre si ja til leirskole, uansett hvor entusiastisk man måtte være. For skal leirskole falle inn under prinsippet om at den offentlige skolen er gratis, må også de tre andre grunnskolene i Løten kommune få det samme tilbudet. Budsjettbevilgningen er med andre ord firedoblet, og må gå på bekostning av andre prioriterte områder. Det blir også et spørsmål om hvor kostbart leirskolealternativ skolen velger, slik ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) poengterer.

Det er altså intet enkelt svar på kravet fra FAU ved Lund skole. Uansett kan vi slutte oss til FAU-leder Kristin Toven som løfter fram leirskole som en unik mulighet til å få elevene ut i aktivitet. Det er et trist faktum at det innenfor budsjettene til den offentlige norske skolen ikke lenger er rom for leirskole som et selvsagt tilbud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00