Storhamar videregående skole trues med nedleggelse, bare ett år etter at den åpnet. 126 millioner kroner har Hedmark fylke brukt på skolen. Det kan se ut som bortkastede penger. I dag rykker Høyres fylkestingspolitiker Rune Øygarden ut mot fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp), og sier at elevtallsutviklingen burde vært bedre analysert.

For de fleste av oss framstår det som underlig at en helt ny skole kan bli nedlagt. Samtidig minner vi om at et enstemmig fylkesting tok beslutningen om å bygge skolen. Den gangen var det et akutt behov for skoleplasser på grunn av plassmangel. Man kan selvsagt spørre seg om det ble bygd for stort, basert på en topp i elevkullene. Med et enstemmig fylkestingsvedtak er det uansett vanskelig å peke på syndebukker, selv om lysten åpenbart er der.

Flere politikere er bekymret for hva folk vil tenke om dem nå. Det er ingen ting mot hva velgerne vil tenke hvis politikerne gjør alvor av å legge ned en nybygd skole. Til alt overmål en av landets beste skoler, nylig hyllet som den beste i fylket.

Fylkespolitikerne bør snarest legge debatten om fortidas bevilgninger bak seg. Nå handler det om å gjøre kloke valg for å opprettholde gode skoler, og samtidig stramme inn på budsjettene. Selv om elevtallet faller, virker det ikke framtidsrettet å stenge en ny skole i fylkets største by. Skoler utenfor Hamar, Elverum og Kongsvinger bør inngå på kuttlista.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00