Til tross for de dystre tallene, er tendensen faktisk at det blir stadig tryggere i trafikken her til lands, ikke minst på grunn av sikre veger. HA fortalte før helga at antall ulykker på E6 mellom Minnesund og Kolomoen har gått kraftig ned etter at siste del av strekningen ble åpnet i 2015. Fire felt, midtrekkverk, tryggere og bedre plass på sidene av vegen og flere politikontroller har bidratt til at tallene er gått ned fra 32 ulykker i 2007 til bare fire i fjor. Nå er mange redd Nye Veiers strategi er å gamble med denne sikkerheten. For å kunne spare milliarder, vil selskapet blant annet fjerne vegbelysningen, bygge smalere veger og investere mindre i drenering og frostsikring. I tillegg organiserer de seg annerledes, med mer bruk av totalentrepriser.

At Statens vegvesen er skeptiske, er naturlig når Staten har tatt fra dem åtte vegprosjekter for å gi dem til et konkurrerende selskap, som mener de kan bygge strekningen Kolomoen-Moelv 300 millioner rimeligere. Samtidig lover Nye Veier at over fire mil med motorveg i vårt distrikt skal stå klart i 2021. Det er to år tidligere enn planlagt, og høres forlokkende ut.

Vi mener også det er bedre å bygge med lavere standard, enn å ikke bygge ut i det hele tatt, men det er en fare for at det man sparer i første omgang forplanter seg til større kostnader og utgifter senere. Tynnere asfaltlag, enklere frostsikring og dårligere drenering høres ut som en oppskrift på telehiv som krever stort vedlikehold. Vi må stole på at fagfolkene i Nye Veier er opptatt av kvalitet og sikkerhet, men tror det kostnadsmessig er mest å vinne ved å bygge ut lengre strekninger om gangen og se helheten i større vegprosjekter, slik at man effektivt utnytter reguleringsplaner, entreprenører og leverandører. Det er her innsparingene må hentes, ikke på trafikksikkerheten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00