• Jørn Strand er rådmann i Ringsaker.
    FOTO: Jo Kjetil Heggelund

Det er meget sterkt etter en snuoperasjon over to år. Foran kommunevalget i 2015 var det klart at den som ble ansatt i den utlyste stillingen som rådmann ville få den tøffe jobben med å bringe kommunens økonomiske drift i balanse. Den jobben fikk Bjørn Gudbjørgsrud.

Et halvt år tidligere skrev vi her på lederplass at Hamar kommune burde ringe Ringsaker-rådmann Jørn Strand. To år senere kan vi heldigvis fastslå at det ikke var nødvendig. Jørn Strand hadde vært en ypperlig rådmann i Hamar, men resultatene som er levert i Ringsaker taler for seg selv. Viktigere er det imidlertid at Bjørn Gudbjørgsrud har vist seg å være den som kunne ta grep om Hamars vanskelige situasjon.

Resultatorienterte rådmenn med gjennomføringskraft som samtidig klarer å samarbeide med politikerne vokser ikke på trær. Det kan se ut som både Ringsaker og Hamar nå har en administrativ ledelse som får de kommunale tjenestene til å fungere innenfor budsjettrammene, og samtidig utfordrer det politiske miljøet til å sette seg nye mål og visjoner.

Vi registrerer at Gudbjørgsrud åpner for at Hamar kommune kan bruke noe avoverskuddet til å redusere litt på eiendomsskatten. Det er en oppfordring vi allerede har gitt til kollega Jørn Strand, og vi gjentar den gjerne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00