Arbeidsledigheten her i fylket fortsetter å gå ned. For tredje måned på rad har vi synkende ledighetstall i Hedmark, og det er selvsagt svært gledelig. Ekstra hyggelig er det når nedgangen står i kontrast til de nasjonale ledighetstallene. På landsbasis økte antall personer som er helt ledige eller på tiltak med 900 personer i september.

Det er naturlig nok fallet i oljesektoren som slår tungt ut. Særlig rammes Sørlandet og vestlandet. I Rogaland har ledigheten økt med 70 prosent det siste året, eller 4000 personer. Man kan trygt si at det akkurat nå er helt greit å befinne seg i den såkalte oljeskyggen.

Også innenfor Hedmark fylke ser vi tydelige variasjoner. Mest faller ledigheten på Hedmarken, med Ringsaker og Hamar som motor. I Østerdalen er det en negativ utvikling. Blant annet Elverum har økende ledighet.

Synkende ledighet er et tegn på økonomisk vekst og dermed behov for mer arbeidskraft. Det er derfor all grunn til å anerkjenne ledighetstallene som et tegn på at Hedmarken styrker seg som en motor i Innlandet.

Det hører med til det samme bildet at Hedmark fylkeskommune nå må opprette flere kurs for bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Mens det tidligere var et stort problem at det var svært få lærlingplasser, har dette endret seg. Som Hamar Arbeiderblad kan fortelle i dag har 70 nye bedrifter nå åpnet for å ta inn lærlinger.

En slik utvikling har langsiktige virkninger. For det første blir det mer motiverende å ta en fagutdanning når man vet at det er muligheter til å komme inn i yrket via en lærlingplass. For det andre sikres rekrutteringen av fagpersonale på lengre sikt. Viljen til å ta inn lærlinger er enda et tegn på at det er god vekst i næringslivet i Hedmark. I dårlige tider handler det gjerne om å kutte kostnader. Da er det ofte enkelt å fjerne lærlingene først. Med en mer robust økonomi finner bedriftene også rom for å rekruttere arbeidskraften de ønsker seg på lengre sikt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00