Det betyr at totalt 8000 dager med skolegang er tapt. Siden mange elever har et langt lavere fravær enn dette, er det åpenbart at noen av elevene bare er innom skolen av og til. 19,8 dager tilsvarer et fravær på ti prosent.

På enhver arbeidsplass ville alarmen gått, og tiltak bli krevd iverksatt umiddelbart.

Så enkelt er det ikke på skolene. Storhamar har tradisjonelt elever som går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer og høyere fravær enn Hamar Katedralskole, Jønsberg og Stange videregående.

For de fleste av oss gjelder at vi trives best når vi føler at vi lykkes med det vi driver med, og dermed synes det er ålreit å gå på jobben. Har man først kommet skjevt ut av grunnskolen, er det en krevende jobb for skolelederne på videregående skole å skape skoleglede og prestasjonslyst.Mangel på motivasjon er en av de aller største utfordringene i skolen i dag.

Kravene til teoretisk kunnskap gjør læringen tyngre. Samtidig lider yrkeslinjene under at mange elever søker seg dit i mangel av en klar idé om hva de vil med livet sitt. Det blir et dårlig utgangspunkt for å lykkes, og det skaper også et dårligere læringsmiljø for alle de andre elevene.

Det finnes dessverre ingen enkel oppskrift på hvordan skolene skal få ned fraværet. Men det er et godt utgangspunkt at miljøet ved skolen er godt, og at lærerne er i stand til å formidle kunnskap på en måte som skaper interesse for faget.

Elevorganisasjonen har satt søkelyset på lærere som ikke møter til timene. Det sier seg selv at dedikerte lærere som er til stede i timene betyr mye.

Storhamar skole fokuserer på de som møter opp, de som lykkes. Stange videregående er best i klassen med et fravær på «bare» seks prosent.

Ledelsen ved Stange må ha lykkes med å få fram motiverte lærere og skape et godt elevmiljø.

Hva er oppskriften?

Erfaringene bør deles med andre skoleledere i regionen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00