Til vår forundring fortsetter tautrekkingen. Lørdag fikk vi vite at Høyres varaordfører Knut Fangberget likevel skal ha en 80 prosent stilling. Dermed må Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre redusere sine politiske rådgiverstillinger til 10 prosent.

Hvordan det nye flertallet velger å fordele de politiske stillingene er på ingen måte den største saken i Hamar-politikken. Men diskusjonen om dette har nå pågått i snart en måned. Opposisjonen får vente med å kritisere oss til kabalen er klar, sa ordfører Einar Busterud 30. september. Vi spør oss når vi kan vite at kabalen er endelig avklart. Er siste ord sagt med denne fordelingen?

Regnbuealliansen gikk høyt på banen da den politiske samarbeidserklæringen ble present ert. Åpenhet og betydningen av et godt omdømme skulle ha høy prioritet. Håndteringen av stillingskabalen er slik vi ser det ikke håndtert helt i den ånd som ble lovet av det nye flertallet.

Opplevelsen av at det pågår en langvarig kamp om de politiske stillingene styrker ikke Regnbuealliansens omdømme. Håndteringen preges heller ikke av åpenhet. Når det nye flertallet skal ta tak i viktige saker som økonomistyring og jernbanesaken bør det vises en ryddigere og åpnere arbeidsform.

De politiske sakene er tross alt viktigere enn personkabalen. Vi registrerer at Katrine Aalstad fra MDG i en kommentar til at hun har fått redusert sin stilling til 10 prosent, sier til Hamar Arbeiderblad at hun nå har fått løfte om at Vien, Klukhagan og Børstad gårder ikke skal brukes til boligbygging. Er det gitt flere slike politiske løfter for å kompensere for en lavere stillingsbrøk? I så fall synes vi velgerne har krav på å få vite det. Det bør nå settes sluttstrek for forhandlingene om politiske stillinger i Hamar kommune. Nå må de politiske sakene komme på dagsorden. Det er nok å ta tak i for Busteruds Regnbueallianse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00