Anført av stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen vedtok Hedmark Høyre en resolusjon om rovdyr, som bryter med dagens rovdyrforlik. Resolusjonen sår tvil om det faktagrunnlaget som ligger til grunn for rovdyrsonene, og setter landbrusknæringen mer i fokus. Vedtaket er et viktig redskap når Gundersen skal forsøke å vinne fram i sitt eget parti sentralt.

For det er regjeringen som må forsøke å finne en løsning i denne vanskelige saken. Så langt har Høyre og Frp ikke klart å samle seg om et felles standpunkt. Derfor har regjeringen prøvd å sende saken ut til Stortinget, noe som naturlig nok har blitt avvist.

Vi synes det er et viktig og prisverdig arbeid Gunnar A. Gundersen nå gjør for å løfte saken opp på et nasjonalt plan. Vi vil ikke forskuttere konklusjonene for dagens sonepoliikk, eller lansere en løsning. Prinsipielt mener vi både rovdyr og landbruksnæring har sin plass i norsk natur. Men gjennom en årrekke ser vi at slik sonepolitikken praktiseres, har næringen i ulvesonen tapt overfor rovdyrene. Neste gang det skal utformes en nasjonal rovdyrpolitkk må landbruksnæringen og distriktene høres i en helt annen grad enn det som har vært tilfelle til nå.

Hedmark Høyres vedtak er en viktig begynnelse på denne prosessen. Nå står slaget innad i Høyre. Men Gundersen kan nok også trenge hjelp fra andre. Hedmarksbenken bør være en pådriver for at landbruksnæringen blir hørt ved neste korsvei.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00