Hun liker ikke at NSBs konduktører går med buttons mot privatisering av jernbanen, eller at det ligger løpesedler fra LO om den samme saken på togene. Jane Meyer, leder for Hamar Høyre, er i harnisk over at hun finner materiell på togene mot regjeringens planer om å sette jernbanestrekningene ut på anbud.

Vi har ikke lagt skjul på at vi er kritiske til den omorganiseringen av jernbanen som H/Frp-regjeringen nå vil gjennomføre. Men vi er enige med Jane Meyer i at togene ikke er arenaen for den debatten. Også de jernbaneansatte må forholde seg til reglene. Akkurat som Sykepleierforbundet ikke skal legge løpesedler mot sykehusnedleggelser på de pårørendes venterom eller i pasientenes sykesenger, bør togpersonalet respektere at man har rett til å sette seg på toget uten å få løpesedler om privatisering av jernbanen.

Men når Hamar Høyres leder gjør dette til en debatt om det fagligpolitiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO, synes vi hun skyter langt over mål. Vi forstår godt at hun som medlem av Høyre misliker at LO gir pengestøtte til Arbeiderpartiet og andre partier på venstresida for å drive valgkamp. Men det er ingen grunn til å tro at sjøfolkene i rederiene Høegh og Wilhelmsen, eller de ansatte i Rimi jubler høyt over at noe av overskuddet går til Høyres valgkamp. Næringslivet og fagbevegelsen har ulike oppfatninger av samfunnsutviklingen, og vil naturlig nok forsøke å påvirke den ved å støtte politiske partier som arbeider for deres mål.

Vi undrer oss over at Jane Meyer sier hun vil blåse liv i debatten om samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Vanligvis foretrekker lokalpolitikerne at det er de lokale sakene som står i sentrum i kommunevalgkampen. Her forsøker lederen for et lokalt partilag å gi valgkampen et nasjonalt preg. Det hadde vært mer spennende hvis Hamar Høyre brukte energien på å fortelle hvordan kommunens økonomiske situasjon. Her er det mange muligheter til å markere Høyres politikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00