Med lokalvalget i september i sikte mobiliseres det både på kommunalt og nasjonalt nivå. En kan allerede merke at politikerne forbereder seg på en valgkamp og et kommunevalg som betyr noe, der de selvfølgelig vil ut og snakke med og overbevise flest mulig velgere. En naturlig del av dette er skoledebattene. Siden de har hatt en tendens til å bli sirkuspreget, med propaganda og publikumsfrieri, er de flere steder erstattet eller supplert med såkalte valgtorg, der partier inviteres til å stå på stand og informere.

Skolene har et ansvar for denne demokratiopplæringen. Slik involverer ungdom seg i politiske spørsmål, henter kunnskap og får brynet egne argumenter og meninger. Det er bra når de ferske og kommende velgerne kan oppleve at saker de er opptatt av i samfunnet blir tatt på alvor av politikere, og at det politikerne driver med faktisk har betydning for hverdagslivet til folk flest.

Men all den tid valget 2019 er et lokalvalg, et spørsmål om hvem som skal styre hver enkelt kommune, er det ikke vanskelig å være enig med elevrådsleder Sander Solberg ved Hamar Katedralskole i at valgtorg og debattpaneler bør befolkes av ungdomsrepresentanter fra de lokale partiene. Det er ingen grunn til at voksne, halv- eller helprofesjonelle politikere – uansett om de er lokale eller fra Stortinget – skal ta denne plassen og dermed fokuset. Ikke bare handler det om «rått parti» når det gjelder debatterfaring, argumentasjon og presentasjon. Det blir skjevt hvis politiske halvkjendiser skal ta oppmerksomheten fra mer ukjente, yngre politiske talenter. Dette skal være deres plass, deres mulighet til å møte unge velgere. Og ungdom engasjeres best av annen ungdom.

At enkelte partier ikke har unge representanter å sende til slike arrangementer, kan det til nød gis dispensasjon for. Da blir det bare opp til de unge velgerne selv å vurdere hvorvidt det påvirker deres oppfatning av partiet og politikken de fører.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00