Det er lokale krefter i Kongsvinger-regionen som har presset på for et slikt vedtak. Ifølge Østlendingen er vedtaket gjort til tross for protester fra både Ahus, Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst.

Vedtaket er dramatisk for Sykehuset Innlandet. Å skille sørfylket ut på denne måten betyr at Sykehuset Innlandet mister et pasientgrunnlag på om lag 40.000 mennesker. Det rammer blant annet hardt økonomisk. Styreleder Anne Enger viser ifølge Østlendingen til en rapport som tilsier at dette betyr innsparinger for Sykehuset Innlandet på 110 millioner kroner.

Helseminister Høie uttaler i en pressemelding at han i denne saken har tatt hensyn til lokalbefolkningens ønsker. Det betyr etter vårt syn samtidig at han ikke lytter til lokalbefolkningen i de andre områdene i Innlandet. Hedmark og Oppland som region er taperne når Kongsvinger sykehus legges under Ahus.

De mulige langsiktige konsekvensene er likevel verst. Innlandet står midt i en tung politisk prosess for å forsøke å bygge opp et felles hovedsykehus. For å få midler til dette er det viktig å dokumentere pasientgrunnlaget. Her svekker helseministeren Innlandet kraftig. Det gjenstår å se om det også betyr mindre interesse for å bevilge helsemilliarder til et eventuelt nytt hovedsykehus.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00