Fakta blir bekreftet i den såkalte Ungdata-undersøkelsen, som 851 ungdomsskoleelever i Hamar har svart på. Og tida hjemme, den brukes gjerne på nettet. Grovt sett kan man si at jentene bruker tid på sosiale medier, som Snapchat, Instagram og Facebook, mens guttene i hovedsak bruker skjermtida si på data- og tv-spill.

Trond Grue er SLT-koordinator i Hamar. Det vil si at han jobber med «samordning for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet», en ordning som skal sikre at ressursene som finnes i kommunen og politiet blir samkjørt og målrettet. Med sin erfaring i arbeidet med ungdom, og utviklingen han ser med de digitale mediene, kommer ikke Grue til å anbefale at kommunen gjenoppretter Ungdomskontakten i byen. Det til tross for at det var sterke reaksjoner da funksjonen ble offer for sparekniven i 2012. Men mye har skjedd på fire år. Det er både forståelig og verdt å lytte til når SLT-koordinatoren mener behovene for ungdomstiltak finnes på helt andre arenaer enn gatehjørnene.

Når ungdommene våre møtes i digitale kanaler, vet vi at det bringer med seg flere utfordringer. Sosiale krav og forventninger om popularitet, higet etter bekreftende klikk og «likes», tilsvarende usikkerhet, utfrysing, anonym uthenging og direkte mobbing er krevende å håndtere. Trond Grue viser til mange tilfeller av det han kaller «psykisk uhelse».

Vi støtter hans utspill om å sette mer ressurser inn i skolen og jobbe aktivt med forebygging der. Det er det stedet der all ungdom møtes – fysisk, og der alle kan nås. Vi skrev om dette i HA tidligere i vår, da flere artikler tok for seg behovet for psykologtjeneste i videregående skole. Nora Simone Sande (17) tok opp saken på fylkestingets talerstol i mars. Siden har et slikt tilbud vist seg både velkomment og nyttig i et pågående prosjekt på Hamar katedralskole og Storhamar videregående.Utekontakten må erstattes med «innekontakt».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00