For to år siden oppfordret samme Fangberget alle til å stå sammen for et sykehus i Mjøs-regionen. Nå innser Høyre at det ikke er noen politisk oppslutning i Innlandet om et storsykehus. Ifølge Fangberget er det laber stemning for felles sykehus også i Oppland Høyre.

Vi legger særlig vekt på utspillet fra Høyres ordførerkandidat, fordi han representerer det største regjeringspartiet. Fangbergets parti har helseministeren. Vi må derfor kunne anta at han vet at det ikke er politisk vilje i helsedepartementet til å prioritere storsykehus i Innlandet. Helseministeren og Helse Sør-Øst er avgjørende instanser når sykehusstrukturen i Innlandet skal defineres.

Med dette utspillet har både Høyre og By- og bygdelista klargjort at de går for fylkessykehus i Hedmark. Ordfører Morten Aspeli (Ap) holder fortsatt fast ved at planene om et storsykehus har livets rett. Aspeli sier til HA at han ikke ser noen grunn til å endre strategi nå. Tvert imot frykter han at utspillet til Høyre vil skade planen for et mjøssykehus.

Vi er i utgangspunktet helt enig med Morten Aspeli i at et moderne storsykehus for hele Innlandet er den klart beste løsningen. Vi har i flere år argumentert for at et slikt spesialistsykehus vil være det klart beste tilbudet for pasientene. Dessverre må vi konstatere at det ikke finnes politisk gjennomføringskraft til dette prosjektet. Verken i Høyre eller Ap kommer det forpliktende støtte til den langvarige utredningsprosessen som pågår.

Samtidig prioriteres helsemilliardene alle andre steder, ikke minst til Oslo. Passiviteten vi opplever i sykehussaken kan bli Hamars største problem. Mens Sykehuset Innlandet utreder, posisjonerer både Lillehammer og Elverum seg for fylkessykehus. Får vi ikke forpliktende løfter om mjøssykehusets betydning hos Helse Sør-Øst, risikerer vi at Hamar blir frakjørt når den endelige avgjørelsen faller.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00