Nyheten om at Gjøvik har undertegnet en intensjonsavtale med tre nabokommuner bør være en vekker for Hamar-regionen. Med sine 64.000 innbyggere vil Stor-Gjøvik, eller Vestoppland som den nye kommune eventuelt skal hete, bli en kraftfull aktør. Det er ikke uten grunn at Gjøvik-ordfører Bjørn Iddeberg sier en slik kommune kan ta lederrollen i Innlandet.

Regjeringens store kommunereform har vært både motarbeidet og latterliggjort. Men moderniseringsminister Jan Tore Sanners (H) store prosjekt er i ferd med å løsne. Ifølge Aftenposten forhandler nå 124 kommuner om sammenslåing, mens 244 kommuner er i utredningsfasen.

I Hedmark er det merkverdig stille. Som Hamar Arbeiderblad tidligere har fortalt har 16 kommuner i Oppland begynt forhandlinger. I Hedmark råder total passivitet. Ingen har satt seg til forhandlingsbordet.

Det er en utbredt oppfatning at det er de aller minste kommunene som først og fremst bør lete etter ny partner. Kommunereformens intensjon er imidlertid at også de kommunene som er i stand til å gi et godt tjenestetilbud, skal vurdere fordelene ved å bli større regionale enheter i et framtidsperspektiv. Det er dette aspektet ved reformen som burde inspirere kommunene i Hamar-regionen.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud (BBL) sier at en storkommune i Vestoppland vil endre premissene for Innlandet. Det kan det ikke være tvil om. Vi minner om at Gjøvik også har blitt en del av NTNU, og dermed har et godt utdanningskort å slå i bordet med.

Det er å håpe at de fire kommunene i Hamar-regionen tar inn over seg hva som skjer. Tidligere Hamar-ordfører Morten Aspeli (Ap) ble i sin tid utfordret til å friste de andre kommunene med hvilke fordeler en sammenslåing kan gi. Den invitasjonen bør Busterud besvare. Og kanskje bør også Fylkesmannen i Hedmark ta en kikk på egen innsats, og spørre seg om resultatene er gode nok?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00