900 nye jobber i Hamar og Ringsaker. Det er ikke lenger noen tvil om hvem som er motoren i Innlandet. Veksten i Hamar-regionen er formidabel. Tallene fra konjunkturbarometeret til Sparebanken Hedmark og Østlandsforskning viser at det er all grunn til stor optimisme for både politiske ledere og næringslivet i vår region.

Veksten i antall arbeidsplasser har som naturlig konsekvens at også folketallet øker. Også når det gjelder befolkningsvekst er det Hamar-regionen som har vokst mest siden 2000-tallet. Og det er vel å merke før jernbanens dobbeltspor når Hamar. Tenker vi åtte-ni år fram i tid, vil vi kunne høste enda mer nytte av den geografiske nærheten til hovedstadsområdet.

Veksten i Hamar er markant innenfor kafé- og restaurantvirksomhet. Vi ønsker selvsagt nye arbeidsplasser i alle næringer, men 1.000 nye restaurantstoler i Hamar de siste fem årene forteller om en by som har blitt langt mer urban enn tidligere. Det er slike faktorer som bidrar til å gi den viktige byfølelsen, noe som igjen tiltrekker seg innbyggere som tilhører det som byplanleggerne gjerne kaller «den kreative klasse».

Politikerne både i Hamar og Ringsaker har jobbet systematisk for å utvikle levende, urbane bysentrum. Det har ikke skjedd uten motstand. Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) har fått mye kritikk for å prioritere sentrumskjernen i Brumunddal framfor utkantområdene i kommunen. Kampen om byggingen av kulturhuset i Hamar var hard og følelsesladet.

Tunge investeringer er helt nødvendig hvis det skal skapes urbanitet og levende byer. Det tar lang tid før man kan se resultatene. Men nå ser vi at Hamar-regionen begynner å profittere på det som var et krafttak for både kommunen og det private næringsliv. En av dem som satser på nye restaurantprosjekter i Hamar akkurat nå er eiendomsutvikler Bobby Vold. Han spår et helt nytt og mye mer attraktivt sentrum om 3–5 år. Det er all grunn til å tro at han får rett.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00