Samtlige fire kommuner har økende folketall etter første halvår, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Spesielt er framgangen markant for Hamars del. En økning på 277 innbyggere så langt i 2016 er oppsiktsvekkende sterkt. Samtidig ser vi at Gjøvik, Elverum og Lillehammer alle taper terreng.

Veksten i Hamar er viktig å merke seg fordi det er en vekst vi nå har sett over noe tid, noe som gjør at dette er mer enn et tilfeldig blaff. Kobler vi befolkningsveksten til de raskt stigende boligprisene og et godt arbeidsmarked, er det tydelig at Hamar nå for alvor har tatt på seg ledertrøya i Innlandet. Men kommunen mangler areal, tomter og boliger. Det gjør at også Ringsaker, Stange og Løten kan nyte godt av den økende interessen for Hamar.

Boligprisene i hovedstadsområdet betyr utvilsomt mye. Langt flere enn før leter nå etter rimeligere boliger utenfor pressområdene. Den forkortede kjøretiden til Hamar og Stange på nye E6 gjør at flere vurderer Hedmarken som et alternativ. Effekten av bedre kommunikasjon vil sannsynligvis bli langt større når også jernbanen kommer ned i reisetid under en time.

Vi skal heller ikke undervurdere betydningen av gode boligområder og et godt tilbud både når det gjelder skoler, barnehager og fritid. Både Hamar og Ringsaker har gjennomført betydelige løft for å framstå som attraktive bostedskommuner. Med en bevisst satsing på byutvikling har særlig Hamar, men også Ringsaker, klart å bygge opp urbane kvaliteter som er helt nødvendige for å framstå som et reelt alternativ for nye innbyggere.

Kommunene i Hamarregionen kapitaliserer nå på de store investeringene som er gjort de siste årene. Det er nødvendig å fortsette denne satsingen, så vi ikke taper kampen om innbyggerne med for eksempel kommuner i Østfold og Vestfold. Hamars sterke posisjon må forsterkes ytterligere. Det kommer hele nemlig regionen til gode.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00