Aldri har så mange elever fullført videregående skole som i fjor. Det er en av de mest positive nyhetene Hedmark har fått på lang, lang tid. Frafallet i videregående skole på nasjonalt plan har bekymret utdanningspolitikere og skoleledere i flere tiår. Utallige tiltaksplaner har vært presentert og gjennomført, uten at vi har sett resultater. Om trenden for alvor er brutt i Hedmark er det for tidlig å fastslå. Men den utviklingen vi ser nå er det all grunn til å stoppe opp ved.

Statistikken viser at 83,2 prosent av elevene ved videregående skole fullførte med bestått på vitnemålet skoleåret 2015/16. Det er opp fra 80,9 prosent tre år før. Hva det betyr? At 160 ungdommer som kanskje ellers ville stilt seg i køen hos Nav, nå har fått en utdanning som gjør det mulig for dem å komme videre. Først og fremst er det bra for den enkelte eleven, som har et annet utgangspunkt for en framtid i arbeidslivet. Men det er også en svært god investering for samfunnet som helhet.

Dybdelæring i et smalere spekter er årsaken, sier fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang (Sp). Hamar Arbeiderblad reportasje i dag forteller at det i litt enklere ordelag betyr at teoriundervisningen knyttes tydeligere til selve fagutdanningen. Dessuten har teorilærerne fått mer kunnskap om elevenes yrkesfag, slik at de lettere kan forstå hva slags teoriundervisning som oppleves som motiverende og relevant.

Det er særlig gutter på yrkesfaglig studieretning som har hatt høyt frafall. Det er også inn mot denne gruppa innsatsen har vært mest målrettet. Der blir også resultatene så utslagsgivende. Et fagbrev i Hedmark er nærmest ensbetydende med jobb. Dropper man ut fra yrkesfag er alternativene til gjengjeld svært få.

Det er grunn til å anerkjenne innsatsen både fra skolene og den politiske ledelsen i fylket. Forståelsen av at teori må presenteres på en måte som motiverer er nøkkelen. Men gjennomføringen er like viktig. Lærerne må være villige til å sette seg inn i elevenes virkelighet. Da kommer resultatene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00