Denne helga har Hedmark Arbeiderparti årsmøte. Det bør være et årsmøte i selvransakelsens tegn. Partiet har mistet makten i fylkets to største byer, Hamar og Elverum. Det er alvorlig, fordi befolkningsutviklingen i andre deler av fylket er negativ. Riktignok er Ap-ordfører Anita Ihle Steens sterke posisjon i store Ringsaker et lyspunkt. Det kan likevel ikke overskygge det faktum at Arbeiderpartiet ser ut til å miste velgere i de områdene hvor det er urbanisering og vekst.

Bente Elin Lilleøkseth og Per-Gunnar Sveen har vekslet på lederrollen de fire siste årene. Fylkespartiet har vært preget av politisk ro og fordragelighet. Men er det egentlig det Hedmark Ap trenger? Både Lilleøkseth og Sveen bør spørre seg selv om Hedmark Ap er for lite framoverlent, når makten går tapt i fylkets sentrale områder.

Hamar Arbeiderparti avholdt nylig et årsmøte preget av motsetninger og kamp om posisjonene. Det ble uttrykt tydelig frustrasjon over mangelen på en klar politisk retning. Arbeiderpartiet her i fylket kan ha noe å lære av hvordan det utvikles ny politikk i typiske byområder andre steder i landet.

Vi synes også det er en mangel på utvikling av nye lederemner i Hedmark Ap. Med et lite unntak for Anette Trettebergstuen er det lenge siden fylkespartiet i Hedmark hadde åpenbare framtidige kandidater til toppvervene i Arbeiderpartiet. Skal Hedmark Ap igjen sitte i førersetet i «det røde fylket» må kanskje ordet fornyelse tas i bruk på årsmøtet i bastionen Ringsaker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00