Helseminister Bent Høie (H) vil opprette en «havarikommisjon» for helsevesenet, etter modell fra luftforsvaret. Etter flere oppslag i Aftenposten denne uka, som avdekker at sykehusansatte ikke tør å varsle om feil som skjer under behandling av pasienter, beskriver statsråden pasientsikkerheten her i landet som «uholdbar». Det er en ganske nådeløs karakteristikk fra han som har ansvaret for nettopp denne sektoren.

Vi trodde Statens helsetilsyn skulle gjøre jobben med å avdekke feil, men mye tyder på at den såkalte «utrykningsgruppen» ikke har maktet å forandre den nærmest innebygde refleksen det synes som helsepersonell kan ha, om at feil feies under teppet og ikke rapporteres videre. Pårørende som forsøker å komme til bunns i sine kjæres pasienthistorie forteller at de møter en vegg av kollegial yrkestaushet. Man kan lett tenke seg at sykehus ikke er særlig glad for å få «feilbehandlinger» festet til et ellers godt navn og rykte. Når vi skal benytte oss av fritt sykehusvalg, hvem av oss vil vel velge et sted der vi har hørt at pasienter skades eller dør, i stedet for å få hjelp? Og hvilke problemer vil sykehuset få med rekruttering av nye ansatte? Men når ansatte dekker over, beskytter kolleger eller ledere og tier om avvik i pasientbehandlingen er det en ukultur som krever ordentlig opprydning. Et regime der man risikerer represalier fra overordnede - sykehusledelsen - om man kommer med bekymringsmeldinger, skriker etter mer åpenhet.

Helseministerens Undersøkelseskommisjon skal etterforske og finne fakta i saker der man mistenker at pasienter har dødd eller blitt feilbehandlet på grunn av tabber eller gale vurderinger fra fagfolk. Fortsatt skal Helsetilsynet stadfeste skyldspørsmål og konsekvenser for helseinstitusjonen. Men hvis en ny kommisjon skal ha noen hensikt, må samarbeidet med Helsetilsynet være svært tett, og tilsynet må bruke sin makt til å sanksjonere. Ellers er vi like langt. For å kunne lære av feil, må helseforetakene ta ansvar for å få has på ukulturen som handler om å framstå feilfri. For pasientenes trygghet og helse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00