Debatten etter markeringen av sjuårsdagen for terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011 har fått fram nye sider ved debattklimaet i Norge. Stadig flere av dem som overlevde terrorangrepet og som sliter med psykiske og fysiske plager som ettervirkning, har fått tilleggsbelastninger ved at de utsettes for hatkriminalitet og trusler på nettet. Flere trekker seg fra politikken på grunn av hetsen.

Men ikke bare unge Arbeiderparti-politikere er blitt rammet av netthetsen. For eksempel kvinnelige politikere, kvinnelige medieprofiler og kvinnelige ledere har en slitsom hverdag med alle som har som mål å få dem bort. Dette er virksomhet som både på kort og lang sikt er en trussel mot vårt representative demokrati. – Deler av offentligheten er blitt en slagmark. Jeg er redd vi bare har sett begynnelsen, skrev lederen av Fritt Ord, Knut Olav Åmås i Aftenposten i går.

Den offentlige debatten etter 22. juli har i stor grad dreid seg om beredskap og politihelikoptre. Vel og bra det, men hendelsene på Utøya og den siste tidas meldinger om det hatet som mange er utsatt for, viser at vi trenger bredere diskusjoner. En av de overlevende fra Utøya har i Aftenposten foreslått at det blir nedsatt en egen kommisjon som ser på hva oppvekst og bakgrunn betyr for vold og hat. Det er for eksempel velkjent at utestengelse og minimalisering fra storsamfunnet er med på å avle hat og vold. Et inkluderende samfunn er en av de viktigste motgiftene mot radikalisering i ulike former.

Dagens leder i AUF er en av dem som nå gir seg med politikk på grunn av alt han har vært utsatt for. Ina Libak, med røtter i Løten, er innstilt på å ta på seg den tøffe jobben med å bli hans etterfølger. Som nestleder i organisasjonen har hun allerede mottatt sin andel av hatmeldinger. I et intervju med Dagsavisen i forkant av årets Utøya-leir, som ble innledet i går, sier hun at det er viktig at de som opplever hatet blir flinkere til å vise fram det de opplever, slik at det blir mulighet for å ta til motmæle. Åpen debatt er en annen motgift mot det som spres fra de mørke kroker. Dette er derfor en god og viktig holdning fra den nye lederen av vår største politiske ungdomsorganisasjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00