Som kjent vil Jernbaneverket bare utrede H1 som i all hovedsak følger dagens trase, og H5 som betyr ny stasjon ved Vikingskipet.

Byberg ønsker både tunnelalternativet og sekkestasjon utredet. Det handler om å finne den beste løsningen, så får tidsskjemaet heller sprekke framholder Byberg.

Vi skulle gjerne ha applaudert forslaget til varaordføreren.

Valg av trase er viktig for utviklingen av Hamar, og fortjener en grundig debatt og muligheten til å presentere mange alternativer. Vi er imidlertid ikke sikre på at kommunepolitikerne kan unne seg den luksusen.

Vår bekymring er knyttet til det aspektet Byberg åpenbart ikke vektlegger. Tidsaspektet betyr at det blir viktig å holde tempoplanen, for å sikre at det i det hele tatt blir noe dobbeltspor til Hamar. Vi har med økende bekymring registrert at flere sentrale aktører nå snakker varmt om Ringeriksbanen. Hønefoss er i ferd med å bli den nye gullkalven, med store boligarealer.

Samferdselsministeren har derfor bedt om framskyndet byggestart for Ringeriksbanen, i direkte konkurranse med Intercity-satsingen. Konsernsjefen i NSB ønsker fortetting av boligområder i de store byene.

Ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) er det skepsis til den ambisiøse samferdselssatsingen som NHO ønsker. TØI-forskere synes det er bedre å fortette de ytre områdene i Oslo.

Hvorfor bygge jernbane for dem som absolutt vil bo i Hamar? Med dette som bakteppe tror vi det er godt nok at Hamars politikere får velge mellom dagens trase og jernbanefri strandsone.

Vi er enige med ordfører Morten Aspeli (Ap) i at den konkurransen Dovrebanen nå har om samferdselsmidler må tillegges stor betydning.

Vi tror derfor kommunestyret bør kjøre en god utredningsprosess, men holde seg innenfor de frister som er satt av statlige myndigheter.

Så gjelder det å jobbe like godt for samferdselsmidlene som Hønefoss gjør.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00