Statens tilbud til norske bønder må oppleves som provoserende. Noe annet er det vanskelig å se for seg, etter at statens forhandlere i går presenterte et tilbud på 90 millioner kroner som sin innledning til årets landbruksoppgjør. Bondeorganisasjonene har krevd 950 millioner kroner ved årets oppgjør. I lys av dette kan man trygt si at årets tilbud fra landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) er en kalddusj.

Tilbudet innebærer blant annet at de direkte overføringene fra staten reduseres med 110 millioner kroner. Regjeringen vil også mer enn halvere antallet regioner for omsetting av melkekvoter. I dag er det 18 regioner, eller en i hvert fylke. Slik sikres det melkeproduksjon i hele landet. Landbruksminister Listhaug fortsetter altså den sentraliseringslinjen hun har lagt seg på.

Bondeorganisasjonenes krav innebærer en lønnsvekst på 7 prosent. Anslaget for den generelle lønnsveksten i Norge er beregnet til 3,1 prosent. Statens tilbud gir bøndene bare 1,75 prosent lønnsvekst, ifølge beregninger fra Landbruksdirektoratet.

Signalet fra Stortinget har vært at bøndene skal sikres en bedre inntektsutvikling, og at det er viktig at Norge har matproduksjon i hele landet. Landbruksministeren virker uberørt av Stortingets oppfatning. Vi ser ikke bort fra at det blir en ny vår med demonstrerende bønder og traktorer i gatene. Det er kanskje det siste en regjering med tynnslitt tillit hos velgerne trenger rett før inngangen til valgkampen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00