Det skal være tilnærmet enighet mellom regjeringen og støttepartiene om prioriteringene i Nasjonal transportplan (NTP). For Innlandet er det avgjørende at vi får dobbeltspor til Lillehammer i 2030, og planleggingsmidler for Dovrebanen gjennom Hamar. Ingen ting av dette er selvsagt, selv om den lokale debatten innimellom gir inntrykk av at dette nærmest avgjøres lokalt i Hamar.

HER kan du lese hva Einar Busterud uttalte til HA i januar.

HER kan du lese hva NHO-direktøren sa om Busteruds uttalelser.

Flere medier melder at andre prosjekter seiler opp. Blant annet ny jernbanetunnel i Oslo. Stortinget vil ha stort fokus på å løse transportproblemene i hovedstaden. Det er i Oslo-regionen det bor flest mennesker, så det er her samferdselsmilliardene gjør best samfunnsmessig nytte. Det kan komme til å ramme den kostbare satsingen på Intercity og dermed også Dovrebanen mot Lillehammer.

Det er mange som vil tale hovedstadens sak. Eller som kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Wiedsvang skrev lørdag: «Hovedstadens beste mulighet kan bli at folkevalgte hamarsinger, sarpinger og tønsbergensere snubler i sine egne politiske skolisser og Oslo-navet rykker fram i prosjektkøen».

Tegnene til at byene utenfor Oslo taper terreng ser vi også i etterlysningen fra Hedmark og sju andre fylkeskommuner i det såkalte østlandssamarbeidet. De spør i et brev til Jernbanedirektoratet hvor planleggingsmidlene til Intercity-utbyggingen for 2017 egentlig har blitt av, og vil ha en oversikt over hvordan midlene skal disponeres. Uten planleggingsmidler blir det som kjent ingen framdrift.

Enda viktigere enn debatten om jernbanetrasé er spørsmålet om dobbeltsporet faktisk kommer til Hamar. Effekten av dette kan ikke undervurderes i form av befolkningsøkning og økonomisk vekst. Dessuten blir den store debatten om frigjøring av strandsonen overflødig hvis dobbeltsporet stanser i Ottestad. Det er altså all grunn til å legge press på regjeringen og deres samarbeidspartier i forhandlingene om NTP. Det er sterke krefter som vil bruke samferdselsmidlene andre steder enn forbi Hamar, Fredrikstad og Tønsberg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00