Ville de som er yngre og yrkesaktive akseptert et slikt tidspunkt for dagens største måltid?

Ifølge Helsedirektoratet kan et senere tidspunkt for middagsservering forebygge underernæring blant eldre. Og ifølge tall fra direktoratet er 30 prosent av eldre over 67 år som legges inn på sykehus underernært. Når vi samtidig vet at vi lever lenger enn før, er ernæring for eldre et stort politisk spørsmål. Det er også noe som angår hver og en av oss, siden vi må forholde oss til at vi en eller annen gang i framtida blir gamle.

Derfor er Hamar kommune virkelig framtidsrettet som serverer alle eldre to varme måltider hver dag ved eldreinstitusjonene sine. Og som Hamar Arbeiderblad kunne fortelle, får beboerne servert middag kl. 16.30 som er et tidspunkt som sammenfaller med de fleste norske husholdninger.

Allerede i 2012 gjennomførte Hamar kommune denne endringen, med utgangspunkt i en offentlig utredning som viste at det kunne gå 16 timer mellom kveldsmat og neste dags frokost ved noen av sykehjemmene i Norge.

For ofte er det vaktlister og bemanning som legges til grunn for de eldres tilbud, ikke hva som er beboernes behov. Budsjetter skal gå opp, og ansattes krav om normalarbeidstid gjør at måltidene lett kan bli lagt til de tidspunktene hvor det er flest på jobb. Men Hamar kommune har vist vei ved å dokumentere gjennom sin praksis at det ikke nødvendigvis er slik at det må være stor bemanning for å servere middag.

Ernæring er en viktig del av kvaliteten i eldreomsorgen sier Hamar kommunes helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen. Ja, så viktig at alle andre kommuner og eldreinstitusjoner bør følge Hamars eksempel. Det er ingen grunn til å nøle. En god eldreomsorg angår oss alle.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00